Begeleiding

Ontwerp door Lesly Delombaerde


Lesly Delombaerde

Klinisch Psychologe - Coaching

Ondersteuning en begeleiding

Iedereen zit wel eens in de knoop met zichzelf, gedachten, gevoelens, emoties,... Wanneer het je niet lukt om deze knoop te ontwarren, kan psychologische begeleiding hierbij helpen. Tijdens je traject wordt er geprobeerd om duidelijkheid en overzicht te krijgen van wat je ervaart of wat zich voordoet. Daarnaast wordt er samen naar een manier gezocht hoe je moeilijkheden zelf de baas kan worden.


Enkele thema’s kunnen zijn:

 • Psycho-oncologie
 • Palliatieve begeleiding
 • Zingeving of zingevingsvragen
 • Rouw- of verlieservaringen
 • Depressieve gevoelens/klachten
 • Angstklachten
 • Zelfbeeld/Zelfvertrouwen/Assertiviteit
 • Inter- of intrapersoonlijke moeilijkheden
 • Emotionele knobbels
 • Stress gerelateerde moeilijkheden
 • Burn-out
 • ...


Werkwijze

Als psychologe sta ik voor wetenschappelijk onderbouwd werken, waarbij de mens in zijn totaliteit centraal staat met wederzijds respect voor eigenheid, mening, tempo en integriteit. Mijn eigen kernwaarden zijn authenticiteit, eerlijkheid, eenvoud, transparantie en professionaliteit. Ik ben dan ook gebonden aan een deontologische code en beroepsgeheim.


Jouw verhaal is het vertrekpunt, waarbij je in onze gesprekken de ruimte krijgt om jouw verhaal te brengen, zoals je dit wenst. Samen kijken we naar welke de doelstellingen zijn, die je graag nastreeft of  bereikt. Het is en/of kan dan ook de bedoeling zijn om je eigen draaglast te verminderen en je draagkracht en veerkracht te exploreren en te ontplooien. Zodat je op eigen kracht terug verder kan.


Ik maak hierbij gebruik van therapeutische (gesprek)technieken uit verschillende stromingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: NLP, cognitieve gedragstherapie, clientcentered therapy, systeemtherapie, relatie- en gezinstherapie, ontspannings- en relaxatietechnieken, ...