Coaching

Ontwerp door Lesly Delombaerde


Lesly Delombaerde

Klinisch Psychologe - Coaching

Coaching

Wanneer je opteert voor een coachsessie(s), wordt er op een iets andere manier gewerkt.

Waar een psychologische begeleiding  soms wat meer gericht is op  diepere  of onderliggende patronen, emoties,... bewandel je met behulp van coaching een andere weg.  Zo hoeft een coachsessie niet zo diepgaand te zijn. Met een  beknopte schets van de situatie, acties en reacties komen we al een heel eind.


Het coachen waartoe ik mij richt staat voor persoonlijke groei. Persoonlijke groei in ervaren, doorvoelen en doen.


Tegelijk is het de bedoeling om de kleinst mogelijke stap naar vooruitgang of verandering te maken, daar waar je vastgeroest bent in oude patronen of geblokkeerd bent door obstakels op je pad. Door jezelf letterlijk of figuurlijk in beweging te brengen, komen veranderingen tot stand.


Je kan zowel in één of meerdere sessies gecoacht worden.Enkele thema’s kunnen zijn:

  • Bore-out
  • Burn-out
  • Stress gerelateerde moeilijkheden
  • Angst- en spanningsklachten
  • Zelfbeeld/Zelfvertrouwen/Assertiviteit
  • Inter- of intrapersoonlijke moeilijkheden
  • ...Jij bent de vormgever van jouw (levens)pad!!


Werkwijze

Tijdens het coachen worden eveneens methodieken gebruikt, die theoretisch onderbouwd zijn. Tevens blijven mijn eigen kernwaarden zoals authenticiteit, eerlijkheid, eenvoud, transparantie en professionaliteit van kracht.


Jouw situatieschets is de start van de coaching. Door een specifieke vraagstelling en (actieve) oefeningen, word je geprikkeld om een concrete en meetbare stap te zetten naar het doel dat jij voor ogen hebt.

 Zodat je ook hier op eigen kracht terug verder kan.


Ik maak hierbij gebruik van NLP, coaching- en creatieve technieken.